Autorská spolupráce Vasila Artamonova a Alexeye Klyuykova se rozvíjí již od roku 2006. Jejich práce se často opírají o improvizační možnosti tvorby na konkrétním místě a s konkrétním prostorem. Projekt Ukradené brambory je pokusem přistoupit tentokrát k řešení výstavy pro ně méně obvyklým způsobem. Společně se pokusí prohloubit a ukázat v jiném světle možnosti umělecké kooperace – půjde o to pracovat s procesem spolupráce jako takovým. A to buď formou rozčlenění postupu vytváření díla do předem dané časoprostorové struktury a následným mapováním této struktury, nebo jednoduchým rozdělením expozičního prostoru na dvě souměrné části a rozvíjením jejich vzájemných interakcí.