Zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, kterou přednese Eva Bendová (KTF UK) na téma Umělci na rozcestí: Wenzel Hablik v Praze 1905–1907.

 

Byla Praha v letech 1905–1907 podnětným uměleckým prostředím? Proč ji někteří česko-němečtí umělci po necelých dvou letech svého studia v ateliéru Franze Thieleho na AVU opouštěli a směřovali své cesty jinam? Přednáška se pokusí osvětlit konkrétní motivace malíře a grafika Wenzela Hablika, a to nejen v síti uměleckých vztahů, výstavních a finančních možností. Zaměří se také na vlastní umělcovy inspirace směřující k pozdějšímu cyklu utopistických architektur.

 

místo konání: zasedací místnost (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR