Antonín Slavíček, Deštivý večer, 1902, Národní galerie

Výstava Umění dlouhého století a paměť lidské chůze představí umělecké ztvárnění lidského pohybu v prostoru, zaměřeného především na lidskou chůzi v dílech předních českých autorů od 19. století po současnost.

 

Téma lidské chůze si mohou návštěvníci prohlédnout nejen na obrazech, grafikách a kresbách, ale i na fotografiích, videích a menších prostorových objektech. Výstava je rozdělena do několika tematických celků. První část zahrnuje motivy cestování, procházek, výletů a potulek, druhá pak představuje vývoj od romantiky k obnovení radikálních podnětů romantismu na přelomu 19. a 20. století. Třetí, komorní část propojuje první a třetí část prostorů výstavy. Čtvrtá a pátá pojednává o chůzi městem, v závěrečné části převládají fotografické seriály ulic.

 

vystavující: F. X. Procházka, František Tkadlík, Josef Navrátil, Antonín Machek, Karel Postl, Václav, Josef a Quido Mánesovi, August Piepenhagen, Emil Orlik, Franz Kafka, Jiří Kolář, František Hudeček, Emila Medková, Adriena Šimotová, Eugen Brikcius, František Skála a Viktor Karlík

 

Výstava je součástí doprovodného programu 43. Plzeňského mezioborového sympozia, které se koná v rámci festivalu Smetanovské dny