Je umění hobby anebo je to vlastně práce, která má svá specifika? Jak máme v chronicky podfinancované kulturní sféře vlastně tvořit, kurátorovat a psát, když náklady na běžný život stále stoupají? Ministerstvo kultury ČR aktuálně připravuje definování tzv. statusu umělce a umělkyně, nového zákonného rámce, který by měl umožnit všem pracujícím v kultuře a umění lépe fungovat v nejistém světě. Takzvaný status umělce a umělkyně ještě není pevně ustanoven a stále je možné zapojit se do vyjednávání.

 

Spolek Skutek a další profesní asociace se do vyjednávání snaží aktivně zapojit například skrze dotazník. Základem pro ukotvení rámce statusu umělce a umělkyně je sběr informací o tom, kdo to vlastně umělecky tvůrčí osoby jsou, co je možné pod tvůrčí činnost zahrnout, jaké mají potřeby a v jaké sociální situaci se nacházejí. Právě tyto otázky se pokusí zodpovědět akce, kterou pořádá časopis Artalk a brněnská pobočka Spolku Skutek.

 

Vyzvaní umělci a umělkyně představí své (provizorní) odpovědi na výše načrtnuté otázky formou krátkých autorských vstupů. Následovat bude stručné shrnutí aktuální situace vyjednávání s MK ČR a moderovaná diskuse s publikem. Z akce bude pořízen záznam.

 

hosté: Zbyněk Baladrán, Polina Davydenko, Jakub Jansa, Barbora Klímová, Max Máslo

moderátorky: Johana Lomová, Anežka Bartlová