Ondřej Brody: Artstar

Jak konkrétně probíhá výběr a hodnocení umělkyň a umělců v rámci uměleckých ocenění a popřípadě také hodnocení a oceňování na půdě vysokých uměleckých škol, v rámci výstavních a dalších projektů? Jakou má tento výběr a hodnocení relevanci či „objektivitu“? Kdo, jak a koho vybírá je vždy diskutabilní, mnohdy až kontroverzní téma. Vždy se pojí s nevyřčenými mechanismy, osobními postoji, rozporuplnými emocemi.

 

Výstavní, výzkumný a participativní projekt Umění oceňovat si klade za cíl odkrýt některé z historických i současných mechanismů v pozadí uměleckých cen i jiných hodnotících systémů a zároveň se stát trenažerem, diskusní platformou nebo dokonce arénou pro hledání alternativ.

 

Projekt Umění oceňovat je zároveň součástí dlouhodobých snah Společnosti Jindřicha Chalupeckého o kritickou reflexi vlastní činnosti i současných pravidel Ceny Jindřicha Chalupeckého, a to především s ohledem na proměňující se potřeby i hodnoty mladých umělkyň a umělců na české scéně.

 

Program zahajovacího dne výstavy, pátek 11. 6. 2021.:

od 13:00 výstava otevřena veřejnosti

16:00 Tamara Moyzes a Kateřina Olivová: Cheerleaders (performance)

16:10 Úvodní slovo kurátorského týmu Společnosti Jindřicha Chalupeckého

16:20 Vladimír Havlík: Pokus o sjednocení tepu (participativní performance)

16:30 Barbora Šimková: Jarní tání (performance)

17:00 Darina Alster: Homage a Miss Velvet Chicago (performnace)

17:15 Michal Mitro, Maria Jančová (autorské interakce s uměleckými instalacemi)

18:00 Vanda Michalská a Karolína Hruboňová: Etický kodex, Avudrama o jednom jednání

18:30 Koncert Petera Kolárčika