Galerie Kabinet Strítež pokračuje ve svém tématickém zaměření na umělce,
kteří se svou prací vztahují k tématu vesnice, života na vsi a v blízkosti prířody.
Dalším takovým umělcem je třicátník MgA. Jan Karpíšek, absolvent atelieru
malby na FaVU v Brne. Karpíškovy obrazy jsou pusobivé svou přímostí. Oslovují
svými tématy i použitými materiály. Tento umělec se pohybuje od kresby a
malby až k performance. Do vytváření svých nejnovějších obrazů zapojuje svá
včelstva. Jan Karpíšek si dokáže vážit darů přírody, je nejen malířem, kterého
prířoda inspiruje, ale i jejím společníkem při vytváření permakulturního
prostoru své zahrady. Je členem umělecké skupiny Svitava.
Jan Karpíšek má za sebou řadu samostatných i skupinových výstav a umístil se
na druhém místě v konfrontaci mladých umělců Artkontakt Brno 2004, v roce
2003 získal cenu děkana FaVU v Brně. Spolu s Lukášem Hladíkem ilustroval
knihu geologa Václava Cílka Orfeus, Kniha podzemních řek. V Galerii Kabinet
Strítež představí malby z nedávného i aktuálního období, kdy pracoval s
tématem času, prostoru, s procesy v přírode s malbou přírodními pigmenty a
vlastními vhledy.