Umění v nanosvětě je výstava mezioborových děl, která vznikla v rámci disertačního projektu Umělecko-vědecká laboratoř. Jeho hlavní myšlenka spočívá v propojení zástupců dvou zdánlivě zcela odlišných oborů, jejichž spolupráce přináší nový prostor pro kreativitu a umožňuje sociální přesah.

 

Umělecko-vědecká skupina je tvořena studenty Fakulty umění a designu UJEP a vědci z CEITEC Nano. Ti se společně věnují nanotechnologiím materiálů a struktur, například strukturní analýze, přípravě a charakterizaci nanostruktur či spinovým vlnám. 

 

Umělecko-vědecká laboratoř si zakládá na otevřeném dialogu mezi umělci a vědci, a proto se také zástupci z CEITEC Nano, kromě sdílení svých poznatků a poskytování technického zázemí, zapojují při vytváření návrhů a realizací konkrétních děl.

 

Autorské skupiny:

Laura Fiľáková & Jan Čechal

Klára Samcová & Jan Michalička

Štěpánka Piskáčková & Michal Urbánek, Ondřej Wojewoda

Václav Mach & Jan Michalička

Karim Tarakji & Ondřej Červinka

Štěpánka Piskáčková, Barry Wan & Peter Kepič

 

otevírací hodiny: po–ne 8–18 h

https://umenivnanosvete.ceitec.cz