Vcházíme do genetického salonu a naše tělo se začíná podobat anglické zahradě. Emoce jsou silnější, a přesto naše otupělost roste. Najednou se cítíme, jako kdybychom procházeli lunaparkem; hřištěm, kde nám štěstí a radost poskytují vymyšlené zážitky. Ty pocity jsou skutečné – stačí to?