SVĚTOVA 1 je platforma pro tvorbu a prezentaci současného umění mladé generace. Jsme kolektiv, který má prostor a cíl. Skrze výstavy řešíme krize. Svým kurátorským přístupem reflektujeme současná témata a zkoumáme možnosti jejich zpracování. Sdružujeme a vytváříme komunitu lidí, kteří se chtějí podílet. Čelíme událostem dnešního Světa. Naším cílem je edukace, provokace a reakce.