Výstava The Polymorphs Between Us je součástí programu As We Grow, vedeného Mary Maggic.

  

Během dvoutýdenní workshopologie a procesu spoluvytváření zkoumáme komplexní odcizení, které se nachází v našich tělech, prostředích a identitách, a jak můžeme stavět na jeho neposlušnosti. Pomocí různých cvičení od biohackingu, scavengingu až po blind-sensing využijeme toto odcizení jako surovinu, z níž vybudujeme naše nové světy s radikálním odtržením od minulosti. Rozpouštěním hranic, kulturních konstruktů, národností, taxonomií a kůže transformujeme stará paradigmata člověk/ne-člověk, toxicita/čistota a živý/mrtvý do trvalé spolupráce s cizím. Koneckonců všechny hranice jsou jen přechodné prostory, kde se hmota morfuje a teoretizuje novou existenci.

  

As We Grow je náš 14denní vzdělávací a výzkumný program probíhající ve SVĚTOVA 1 a na field tripech do přírody, dílen, second-handů či dalších institucí. Jeho jádrem je mezigenerační dialog a související výměna zkušeností mezi vystavujícími, vybranými z open callu, a vedoucím umělcem*umělkyní. Každá iterace je jedinečná a navržena v dialogu se všemi zúčastněnými. AWG podporuje postoj k učení prostřednictvím tvorby a vyvrcholí skupinovou výstavou. V posledních letech jsme program rozšířili a zaměřili na podporu začínajících umělců*umělkyň.

  

První AWG roku 2024 povede Mary Maggic (*1991), nebinární čínsko-americké umělectvo a výzkumnictvo, zabývající se nejasnými průsečíky tělesné a genderové politiky a kapitalistického ekologického odcizení.