Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Feminine Painting – It’s a Masculine Thing! vedenou vybranými vystavujícími, autorkami výstavy a produkujícími!

 

Co vlastně znamená označení „ženská malba”? Jak tento konstrukt vznikl? Co můžeme udělat pro ztělesnění rovnějšího a spravedlivějšího světa?

 

Podpořit nás můžete zde.