Zdeněk Fránek si po roce 2005 vysloužil nebývalý mediální zájem. Z ne
příliš známého brněnského architekta, který byl vnímán jako pokračovatel
maďarského organického architekta Imra Makovcze, se během krátké doby
stal jedním z nejvíce publikovaných českých architektů v zahraničních
médiích. Tuto nebývalou pozornost vyvolala především vila pod Červeným
kopcem v Brně, polyfunkční dům Eucon v Praze nebo dostavba zámku ve
Velkých Opatovicích. Ideovým předělem je v roce 2010 dokončená
modlitebna církve bratrské v Litomyšli. Výstava představuje dosavadní
činnost ateliéru, hlavním tématem je ale to, co je architektonické práci
nejvlastnější, a sice tvorba prostoru.