sam83 2020

Srdečně zveme na první ze tří večerů s literaturou, hudbou a uměním. Tři stará přátelství a jedna nová známost; neslučitelné s očekáváním, ovlivněné pobytem umělce na chatě.

 

Jednoduchá výstava přehledně uspořádána k lákavé procházce, záměrně vyvolaný dojem.

 

Kristina Láníková 15. 2. / 17 h
Marie Ladrová 7. 3. / 17 h
Ai fen, uroruro 3. 4. / 17 h

 

Kurátor: Sráč Sam
AiC umělec na chatě
Česká Bříza, galerie sam83, výstava potrvá do 25. dubna 2020

 

S relativním vnímáním času, které stírá objektivní rysy skutečnosti, máme zkušenost všichni. Nekonečné minuty čekání a nepochopitelně krátký život. Časové perspektivy, které poskytují možnost se setkat, minout nebo se ztratit, budou náplní další výstavy, která spojuje staré známé a je záminkou k tomu se znovu sblížit a podívat se na to, co se v tom různém čase, kdy jsme se neviděli, stalo. Všední zvědavost a chuť být zase spolu jsou pohnutkou k tomu představit nové práce tří umělkyň a jednoho básníka veřejnosti. V jednotlivých komorních večerech se budeme moci znovu seznámit s tím, čím se umělci, které jsme již dříve uvedli v jiném kontextu, zabývají. Všem čtyřem je společný víceoborový zájem. Právě kvůli hraničnímu působení mezi hudbou a výtvarným uměním nebo mezi literaturou a uměním se někdy ocitají v šedých zónách, které nás budou zajímat.

 
První host / Kristina Láníková

První podvečer proběhne představení posledních prací Kristiny Láníkové a její autorské čtení. Láníková byla v galerii sam83 poprvé uvedena v samostatné, dlouho připravované výstavě v roce 2017, ke které vyšla stejnojmenná básnická sbírka Krátké dějiny zraňování.

Opakovaně přijíždí pracovat do České Břízy na krátké rezidence. Rovnocenně se věnuje psaní i výtvarné tvorbě. K výsledku v obou případech dochází sochařským způsobem, kdy z objemu hmoty postupně odebírá materiál, až se dostane k exaktnímu tvaru, který posléze rozvíjí v sériích. Její básně se skládají z jazykových úseček, které i přes svou strohost neztrácejí obrazotvornost a poetiku. Po krátkém čtení uvede nové práce, které představují fragmentarizované tělo umístěné do prostředí ordinace a kanceláře zároveň.