Co vedlo malíře Jana Preislera, Františka Kupku, Emila Fillu či Bohumila Kubištu k tomu, aby odložili paletu a štětec a zobrazili se na svých autoportrétech s kuřáckými atributy? Výstava V kroužcích dýmu ukáže, jak tento typ zobrazení vypovídal o proměně tradičně vnímaného umělce v nezávislého tvůrce.

 

Výstava bude sledovat motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění od baroka až po meziválečné období, zejména se zaměří na umění přelomu 19. a 20. století. V jednotlivých kapitolách se cigareta v rukou umělce stane symbolem dandyho (Anselm Feuerbach, Beneš Knüpfer), dekadenta (Edvard Munch, Karel Hlaváček) a symbolistního tvůrce (Jan Preisler, František Kupka). Dýmka se jako atribut malíře a básníka objeví v obrazech kubistů (Pablo Picasso, Bohumil Kubišta, Emil Filla), v karikaturách meziválečné avantgardy (Adolf Hoffmeister) nebo u Josefa Váchala. Zvláštní oddíl bude věnován vizualizaci dýmu ve výtvarném umění a zobrazení ženy-kuřačky (Karel Špillar, Alfons Mucha). Na výstavě bude zastoupena také fotografie (František Drtikol, Josef Sudek a Jaroslav Rössler) a užité umění, které nastíní širší kontext dobové kultury kouření. 

 

Cílem je představit téma v mezinárodních souvislostech, k čemuž přispějí významné zahraniční zápůjčky děl Édouarda Maneta, Edvarda Muncha či Jamese Ensora z Musée d’Orsay v Paříži, z Munchova muzea v Oslu a z Kunsthaus v Curychu. Neméně důležitou součástí přehlídky budou díla ze sbírek Národní galerie, ale také zápůjčky z českých veřejných institucí či od soukromých sběratelů.