Výstava fotografie první poloviny minulého století
je součástí trojdílné prezentace jedné z nejstarších
evropských fotografických sbírek při příležitosti
50. výročí jejího založení roku 1962. V příštím roce
bude představena fotografie 19. století a druhé
poloviny 20. století. Letošní výstava ukáže nejen
avantgardní fotografii, která vzbuzuje největší
pozornost, ale také konzervativnější tvorbu pro
výstavy, momentky „ze života“ využívané nejčastěji
obrázkovými časopisy, sociálně angažované
snímky a reklamní tvorbu. Vybraných asi 200
fotografií reprezentuje nejen jednotlivé tvůrce,
nýbrž především plné spektrum použití média
fotografie. Současně s výstavou vyjde publikace
o celé sbírce fotografie MG, zahrnující díla z let
1841–2000.

Vstupné 80/40 Kč, rodinné 170 Kč, skupinové 30 Kč/os.