Jiří John, 1968

Aktuální výstava V síti barev a čar představuje mozaiku nejvýznamnějších kurátorských počinů Miroslava Kovala s akcentem na výtvarnou linii v odrazu osobité tvorby Jiřího Johna (1923–1972) z 60. let 20. století. Na spřízněné výrazové i významové vlně uměleckého vyjádření se nese i umělecká tvorba Jiřího Jílka, otce Anežky Kovalové, stejně tak i celá sobotínská umělecká rodina Kovalových. Jde o vnímání podstaty věcí zdánlivě všedních, obyčejných, o vnímání údělu člověka v bezprostředním sepětí s přírodou.

  

V komponované retrospektivě proto uvádíme sochaře, malíře a básníka Jiřího Jílka (1925–1981), malířku a kreslířku Anežku Kovalovou (*1949), malíře, kreslíře, fotografa a kurátora Miroslava Kovala (1944–2022), stejně tak jejich syna Štěpána Kovala (*1974) společně s výběrem umělkyň a umělců, jejichž tvorba rezonuje s vizuální vnímáním a cítěním Kovalových a podtrhuje dramaturgickou vytříbenost Galerie Jiřího Jílka.