Václav Cigler: Velký průzor kruh, Optické sklo, 2021 v Galerii Závodný / foto M. Polák

Václav Cigler (*1929), sochař, architekt, grafik, pedagog, autor projektů do krajiny a uměleckých intervencí do architektury, je vnímám jako průkopník v užití technického a optického skla ve smyslu autonomní výtvarné materie.

 

Počátky tvorby Václava Ciglera byly spojeny s ranými 60. léty 20. století, kdy se volná uskupení mladých autorů zabývala neotřelými a inovátorskými koncepty jako minimalismus, land-artové projekty, příklon ke konstruktivním tendencím i světelně-kinetickým realizacím a projekcím. V kontextu s moderními evropskými proudy, např. hnutí Zero v Německu, Francii a Null v Nizozemí, se ve svých aktivitách volně pohyboval mezi autorskou sochou a konceptuálními vizemi přesahujícími do urbánního prostoru.

 

Po studiích na VŠUP v Praze v ateliéru Josefa Kaplického (1951–57) založil v roce 1965 ateliér Sklo v architektuře na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění, který vedl až do roku 1979. Po odchodu z Bratislavy ještě důsledněji zkoumal vztah objektu a okolního prostoru. Reálná skutečnost stála v přímé vazbě ke skleněným plastikám a velkoformátovým realizacím. Jejich vzájemné projekce, prolínání, odrazy, distribuce jasu a koncentrace rozptýleného světla prostorové uspořádání nově transformovaly, samo o sobě se tak stalo výsostným územím pro možnost mentálního i duševního nastavení jedince. Tato „nová realita“ mohla vyzývat k hledání vlastní cesty, kontemplaci, existencionálním úvahám, revizi hodnotového systému.

 

Od roku 1999 Václav Cigler spolupracuje s Michalem Motyčkou a jeho architektonickým studiem, společně připravují výstavní projekty pro jednotlivé státní i soukromé instituce, vstupují do realizací v architektuře, např. 2000–2001: Terasa a skleněná lávka, Museum Kampa, 2009: Zrcadlící křídla na vodní hladině, Fraeylemaborg, NL, 2015: Menza a Světelný kříž, chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl.

 

Výstava v Galerii Závodný nemá ambice překročit autorskou výstavu směrem k velkoformátovému projektu, ráda by ale komornější formou představila Václava Ciglera jako originálního a svébytného autora, který svou inspiraci čerpá z několika zdrojů: přírody, vztahu dvou jedinců a vlastního sebeuvědomování směrem k okolnímu světu i k univerzu. Na výstavě budou zastoupeny objekty ze skla, kresby, grafické listy a texty autora v časovém rozpětí od 60. let do současnosti.