Václav Litvan, rodák z Českého Krumlova je nedávným absolventem atelieru Prostor a světlo, Jiřího Příhody na pražské Akademii výtvarných umění. Práci tohoto mladého umělce jsem měla možnost sledovat v průběhu svého pedagogického působení na AVU. Václav prošel klasickými sochařskými studii u Jana Koblasy a Jaroslava Róny až k tvorbě konceptuálního směru. V minulém roce působil na prestižním residenčním tvůrčím pobytu ve VIAFARINI-IN-RESIDENCE v italském Milaně. V roce 2006 získal cenu Bohdana Naidena.

Práce, které představí v Galerii KABINET CHAOS Střítež, jsou konfrontacemi přírodních a umělých materiálů, které ty přírodní imitují. Vznikají nečekaně vzrušující příběhy a přitom jde „jen“ o staré rozbité předměty, opravené, upravené, doplněné, přetvořené, jde o zázrak transformace, ale i recyklace. Jde o způsoby možného vidění, vyprávějícího nám o vzniku a zániku hmotné i duchovní hodnoty. Objekty na sebe pomalu berou podobu zvířat rostlin a lidí odtud název Bazar, antik, zánik, který báječně rezonuje s konceptem Chaosu.

Na setkání s Vámi a s Václavem Litvanem se těší 28.9. v 17h, V.Š.B. dobrovolná galeristka a tým.

Celoroční program Galerie KABINET CHAOS Střítež je z části hrazen z grantů na kulturu MK ČR a města Poličky.