Konfrontace dvou obrazů, jež v roce 1928 vznikly v těsném sousedství během jednoho odpoledne v Orlických horách, tentokrát koresponduje s hlavní výstavou galerie, věnovanou pobytům českých malířů na Korsice a v jižní Francii. Propojujícím článkem je osobnost Jana Slavíčka, ale najdeme zde i další vazby: v obou prostředích také malovali Slavíčkovi nejbližší přátelé a vrstevníci – Josef Hubáček a Bedřich Piskač –, stejně jako o něco mladší Bořivoj Žufan.

 

V dnešní Rybné, tehdy s přívlastkem Německá, postavil krátce před vznikem těchto obrazů prezident Masaryk vilu pro dcery svého zesnulého syna, malíře Herberta Masaryka. Jezdili tam i jejich nevlastní sourozenci, děti Antonína Slavíčka. Za Janem Slavíčkem sem navíc přijížděli jeho přátelé-malíři a společně pak malovali v nejbližším okolí. V roce 1928 zavítal na letní pobyt do nedalekého Potštejna Václav Špála. Také on při té příležitosti navštívil Rybnou a vydali se spolu s Janem Slavíčkem „za motivem“. Z tohoto společného malování se dochovala fotografie. 

 

kurátoři: Karel Jaroš, Marcel Fišer