Video Trevor (Steina Vasulka 2000/2001) z pohledu umělých neuronových sítí

Srdečně zveme na prezentace projektu Vasulka Live Archive, který rekapituluje několikaletou spolupráci týmu uměnovědců a programátorů na zprostředkování tvorby Steiny a Woodyho Vašulkových s využitím umělé inteligence a interaktivních rozhraní

⠀ 

První částí výstavní triptychu Vasulka Live Archive: Interfaces byl velkoformátový videomapping promítnutý na fasádu Domu umění na závěr roku 2021. Ve druhé části pokračuje výstavou imerzní virtuální reality, do které se budou návštěvníci moci ponořit prostřednictvím VR brýlí, a vícekanálovou projekcí Machine dreaming, rozkládající videa Vašulkových v pseudo-kognitivních procesech performovaných umělou inteligencí. Třetí část expozice tvoří web Machine Vision s unikátními funkcemi, který je přístupný online. Triptych nabízí různé pohledy na práci umělých neuronových sítí při ikonografické analýze videí manželů Vašulkových.

 

V jádru projektu Vasulka Live Archive je experimentování s umělou inteligencí v uměnovědném výzkumu. Zaměřuje se nejen na využití funkcionalit inteligentních softwarů (image recognition technologies) pro ikonografický výzkum tvorby Vašulkových, ale zkoumá také různé možnosti vizualizace výsledků práce umělé inteligence.

 

Vasulka Live Archive: Interfaces není výstavní projekt ve smyslu prezentace nových obrazů nebo remaků tvorby Vašulkových. Pozornost návštěvníků vede k novým typům rozhraní obsahu archivu Vašulkových, které autoři projektu vyvinuli. Jedná se o epistemologické nástroje (nové kulturní formy spojené s rozšířením informačních a komunikačních technologií), které poskytují, jak zmiňuje Lev Manovich: „Nové způsoby přístupu k informacím a manipulace s nimi. Jejich techniky zahrnují hypermédia, databáze, vyhledávače, dolování dat, zpracování obrazu, vizualizace a simulace.”

⠀ 

kurátoři: Jana Horáková, Jiří Mucha  

postprodukce audiovizuálních materiálů: Jiří Mucha  

program umělé inteligence a vizualizace: Pavel Sikora, Štěpán Miklánek (s využitím knihovny Lucid a TensorFlow)  

web design: Dušan Barok  

​virtuální realita: Chamit Abdulvaliyev

⠀ 

Výstava je součástí projektu Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (č. TL02000270) spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu ÉTA. Vašulka Kitchen Brno byla spolu s Domem umění města Brna aplikačním garantem projektu. Program Vašulka Kitchen Brno je finančně podpořen Statutárním městem Brno a Ministerstvem kultury České republiky.