Prohlídka jednoho z největších stadionů světa odkryje nejen poutavý příběh jeho vzniku, ale nabídne dětem možnost se interaktivní formou dozvědět více o architektuře tohoto kolosu, který hostil v minulosti všesokolské slety, spartakiády, koncerty či vojenské přehlídky. Děti se budou moci podívat do prezidentského salonku, prozkoumat tribuny a zamyslet se nad současnou funkcí rozsáhlých prostor.
 
Procházka je určena pro děti od 6 do 12 let bez doprovodu rodičů. Listy pro malé architekty jsou zahrnuty v ceně vstupenky.
 
Více informací a vstupenky zde.