VERNON TALK | Jana Farmanová

Přijďte se v úterý 22. 5. 2012 v 18:30 seznámit s umělkyní Janou Farmanovou.

V pořadí již druhé setkání se uskuteční v Galerii Vernon (Průhonu 22, 4. patro, Praha 7), kde právě probíhá výstava Jany Farmanové nazvaná Váha beztíže.

Jana Farmanová se ve své autorské výtvarné tvorbě věnuje výlučně malbě, díky čemuž si postupně získala osobité publikum. Malbě zůstala věrná i v období, kdy tato technika nestála právě v centru dění pozornosti odborné veřejnosti, a věnuje se jí až dodnes.

Vernon Talk je cyklus přednášek a besed, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Naším cílem je představovat zajímavé osobnosti ze světa umění.

www.galerievernon.com