Motýl_Veronika Drahotová_2014

Galerie KABINET CHAOS_srpen-září

Veronika Drahotová_Síto paměti“// Rekonstrukce

Vernisáž_16.8. 2014_17h

 

„Until the End of Time,….if Such Think Exist.

Principem času je věčnost, čas a věčnost navzájem koexistují. Myšlenky, jež mají své trvání (durée) se ztrácejí ze zřetele. Pod nánosem času mizí z viditelného pásma, stávají se místem přehlížení. Nejsou již aktuálně vnímány, tvoří pouze nejasnou síť v našich vzpomínkách. Ačkoli přetrvávají v čase jako stálá přítomnost, jsou nepřítomné, jeví se jakožto uzavřená minulost. Za normálních okolností propadávají sítem paměti.“

MgA. Veronika Drahotová

Umělecká dráha Veroniky Drahotové směřuje od objektů přes intermediální instalace, public art, video a fotografii k malbě. Formálně využívá nejrůznějších výrazových prostředků, jak říká Marshall McLuhan, „medium is message“. Dalo by se ale říci, že z malby vychází a také se k ní vždy nějak vrací.

Na Akademii výtvarných umění byla přijata již v 16 letech. V roce 2000 ukončila studim na Akademii výtvarných umění, obor „Vizuální komunikace“, který vedl Jiří David. V průběhu studia prošla těmito ateliéry: malba, prof J. Sopko, klasická malba, prof J. Beran, je tedy dobře obeznámena jak s klasickými malířskými postupy, tak i s aktuálním vývojem moderní malby a umění v širším kontextu. Součástí studia byla půl roční stáž na „ San Francisco Art institude“, kde Drahotova, studovala v atelierech, New Ganre“ a „ Painting“ . Roku 1998 již v ateliéru vizuální komunikace realizovala jednu z nejrozsáhlejších public artových instalací, nasvícení Pražského hradu „Vzdušné zámky“.
http://veronikadrahotova.com/work/objects-installations

Roku 2002 – 2004 vedla galerii HOME, ke spolupráci si přizvala Veroniku Bromovou a Aleksandru Vajd. V rámci provozu galerie Home uspořádala řadu kurátorských či spolukurátorských projektů. Galerie realizovala řadu mezinárodních i místních výstav, za zmínění stojí hned první výstava slovinské skupiny IRWIN, „Irwin at Home“, dále zde proběhli výstavy australského nebo skandinávského současného umění.
http://galleryhome1.blogspot.com/

2006 kurátorovala skupinovou výstavu SAFE, která se zabývala bezpečím nebo spíše ohrožením a proběhla v Karlín studios a vystavovali tam např, F.Turek, R. Macke, S a R. Mullerovi a dva hosté z UK, F.James , E.Clive.

Od roku 2007 se věnuje malbě a realizovala, 3 samostané a 7 skupinových výstav. V posledních několika letech její malba prochází pozoruhodnou proměnou. Prvotní pop-artové a ironizující motivy se schematizují, zabstraktňují a zjemňují, začínají se podřizovat autentickým pravidlům výtvarného postupu.

Vystavovala v Čechách, Francii, USA, Srbsku, Japonsku, Německu atd.
Momentálně probíhá její výstava v galerii XXL v Lounech a připravuje
výstavy pro Galerie Uffo a Prinz Prager.

www.veronikadrahotova.com

Na setkání s Vámi se těší Veronika Šrek Bromová a Veronika Drahotová.

Galerie KABINET CHAOS Střítež 68, 572 01, Polička. Mimo vernisáže otevřeno v neděli 13-18h.

Nebo po domluvě. Kontakt: e-mail: verbrom@gmail.com, mobil: 602 315 215.

Celoroční program Galerie KABINET CHAOS Střítež je částečně podpořen granty na kulturu MKČR a kulturním grantem Města Poličky.