Malířka Veronika Holcová je absolventkou pražské AVU v ateliérech Jitky Svobodové, Vladimíra Skrepla, Vladimíra Kokolii a Bedřicha Dlouhého.
Působí jako malířka, kreslířka a grafička. Její tvorba je snová, poetická a odkazuje na romantické malířství. Vystavuje v Čechách i zahraničí a je zastoupena v českých i zahraničních sbírkách, například ve sbírce Národní galerie v Praze a v soukromých i veřejných sbírkách v České republice, Švýcarsku, Itálii, Německu, Velké Británii a USA.

“Do obrazů Veroniky Holcové lze na první pohled vstoupit s lehkostí, snadno identifikujeme konkrétní krajinu či postavy a příběh, které společně s pestrou barevností vzbuzují téměř romantický pocit klidu a harmonie. Sotva se však trochu rozkoukáme, skoro se ulekneme naivity, která provázela náš bezstarostný vstup do sofistikovaného univerza malířky. Stojíme před mnohavrstevnou kompozicí, která je v celkovém vyznění vedena autorčiným bytostným optimismem a touhou po spontánním ztvárnění krásy, ve významu umělecké syntézy. ……..” (Martin Belzer,2014)