Výstava představí průřez fotografickým
dílem mezinárodně známého českého fotografa Jindřicha
Štreita. Celé jeho dílo i život je spjato s hluboce lidsky´mi
tématy. Sám žije na vesnici a život obycejny´ch lidí po celém
světě mapuje a koncepčně zaznamenává v médiu fotografie
od roku 1972.
Stříteži bude obrovskou ctí tohoto giganta české dokumentární
fotografie osobne přivítat na půde by´valé obecní školy.
Jindrich Štreit byl také v jiné takovéto škole učitelem a později
ředitelem. Za svou práci byl v minulém režimu stíhán.
V roce 2009 byl jmenován profesorem na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze. Tak tedy muže by´valá škola opět
obloukem navázat na svuj původní smysl, tentokrát s
profesorem, ktery´ vyučuje o živote skrze své fotografické
obrázky, foténky, jak jim Jindřich Štreit roztomile říká.