Workshop / performance k instalaci Vessels, která je součástí výstavy Imaginární ekologie / Ekologické imaginace.

Vessels (angl. nádoby / plavidla) v sobě nesou návod na spoluutváření světa kolem i v nás. Fermentujme společně – sdílejme prostor s dalšími organismy – tvořme lepší okolí.

 

Site-specific dílo je nejnovější vrstvou Planety Kampus, které zpodobňuje laboratorní systém propojující naši lidskou kulturu a specifický způsob života kombuchy. Podobně jako kombucha, tedy nápoj vznikající fermentací komunity organismů zvané SCOBY (Symbiotic community of Bacterias and Yeast), i lidé jako společenství kvasí – což je výsledkem společné činnosti generující produkt-odpad. Domácnosti si vzájemně a decentralizovaně předávají drahocenné podivné “gumové” koláče, co octově páchnou, avšak výsledek má blahodárné účinky. Jde o běžné propojení lidí a ne-lidí, které je v instalaci znásobeno možností znásobení zvuku hrou na flétny. Mikroby z lidského dechu se setkávají s mikroby kombuchy. Nápoj, který během celé výstavy vzniká, se stává biologickým zaznamenávacím zařízením. Dýcháním do sklenic zanecháváme otisk, který může ovlivnit život uvnitř.

 

Planeta Kampus vznikla na základě frustrace z diskurzu kolem měnícího se klimatu. Cílem projektu je konfrontovat antropocentrický narativ, který je označován za hlavní příčinu zrychlujícího se globálního oteplování. Ve snaze konfrontovat vlastní antropocentrismus, spolupracujeme s více-než-lidskými organismy k imaginaci jiných světů. Planeta Kampus je jak ekologickou imaginací, tak imaginativní ekologií. V jejích fiktivních časoprostorech rozkládáme naše dosavadní představy o světě. Je to stav snění – o mohutných kořenech stromů porostlých mnohobarevnými lišejníky komunikující rozsáhlými myceliálními sítěmi, o mikroskopických organismech proplouvajících těly, o vůni květin. Planeta Kampus nám umožňuje objevovat nové procesy produkce s více-než-lidským světem.

 

Planeta Kampus je fiktivní časoprostor, který se realizuje v mnoha umělecko-vědeckých objektech. Vybízíme diváky k aktivaci těchto objektů, prozkoumávání našich ekologických imaginací a experimentování s imaginativními ekologiemi. Způsob interakce necháváme na Vaši představivosti.