Srdečne pozývame na otvorenie výstavy Footprints, ktorá je prvou multimediálnou inštaláciou postpost gallery. Tá tak začína ďalšiu etapu fungovania a otvára širší priestor možností prezentácie tvorby autoriek a autorov naprieč médiami i interdisciplinárne.

   

Victoria Duryagina pracuje prevažne s formátmi umenia nových médií, pričom využíva svoju odbornú programátorskú prax. Jej práce prechádzajúce od tradičných malieb k interaktívnym grafickým výstupom komunikujú v rovinách vyjadrenia vnútorných stavov mysle, rôznosti pohľadom na svet či filozofickým chápaním bytia jednotlivca. Často intímne, metaforické, no zároveň aktuálne výpovede autorky majú v súčasnom svete presahy umožňujúce prehodnocovať každodenný vzťah spoločnosti a technológií. Rovnako i svet jedinca, napojeného na systém štruktúr širokého spektra sociálno-kultúrnych či ekonomických vzťahov. V aktuálnej výstave autorka skúma procesy hľadania a sebarealizácie, ako možnosti programu a technológie, ktoré je možné aplikovať na život i chápanie ľudskej podstaty existencie, vo svete balansujúcom medzi potrebou neustáleho napredovania a (nutným) miestom pre reštart.

   

kurátorka: Viktória Pardovičová