Jiří Černický (*1966) pracuje se širokým spektrem médií. S videem zachází jako s nositelem informací skrytých za obrazem, apropriuje filmový materiál, zaplňuje prostor, zviditelňuje čas, vrství mentální stopy. V Café Sladkovský mimo jiné ukáže nejnovější díla z oblasti pohyblivého obrazu a dostane se i k vazbám ke své ostatní tvorbě.