Kudy a kam vede cesta graffiti a jak ovlivňuje současnou výtvarnou scénu? Projekt s všeříkajícím názvem “Views / Pohledy” představuje unikátní sondu do graffz komunity. Zaměřuje se totiž výhradně na writery, kteří nejen že mají respekt na ulici, ale zároveň se ve svém projevu snaží i o přesah vůči tradičně chápanému graffiti a vyjadřují se také jinými výtvarnými prostředky. Expozice tak bude zahrnovat nejrůznější média: obrazy, kresby, grafiku, objekty, instalace i video. Na výstavě se ve společném prostoru setkají legendy, aktivní writerz v nejlepším věku i progresivní mladá krev z nastupující generace. Komplexní český výběr navíc obohatí přizvaná spojená síla z Berlína. Vystavující domácí: Raidr, Empty, Zeb One, Hire, Knife, Plebe + Hanes, HRS164, Obic, Honey, Roke + Pankow, Epos 257, Bior, Tron, Pasta Oner, Uruk, Point, Masker, Geno, Lee, 518, Tatra, Oliver a Elis, Wronk a další. Vystavující hosté: DIAMONDS Crew: Tagnoe, Fiso, Dizzy, 126 (DE), Noaim (DE), The Wa (FR)

Kurátor: Radek Wohlmuth

Koncepce: Epos 257, Petr Hájek, Radek Wohlmuth