Přednáška s diskusí z cyklu Visiting Planners. Tentokrát s Doubravkou Sekulić, architektkou zkoumající transformace současných měst a toho jak souvisí produkce prostoru se zákony a ekonomií. Visiting Planners je série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. Veřejný program Visiting Planners je spoluprací organizačního týmu PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně s galerií architektury norma space v Praze. Kurátorka: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories.

fb event

Visiting Planners #6
přednáška a diskuze
Dubravka Sekulić / Skryté síly: o extra-legálním prostoru a investorském urbanismu

Dubravka Sekulić je architektka zkoumající transformace současných měst a toho jak souvisí produkce prostoru se zákony a ekonomií. Přednáší na Institutu současného umění (TU Graz) a podílí se na výzkumu na Institutu historie a teorie architektury (ETH Zurich). Napsala On Hidden Powers (Into the Great Wide Open, Andreas Rumpfhuber ed., dpr-barcelona, 2017), On Knowledge and ‘Stealing' (The Funambulist 17, Weaponized Infrastructure, květen-červen 2018), Glotzt Nicht so Romantisch! On Extralegal Space in Belgrade (jan van eyck, 2012), Constructing Non-alignment: The Case of Energoprojekt (msub, 2016). Výzkumu se věnovala na Akedemie Schloss Solitude (Stuttgart) a Jan Van Eyck Akademie (Maastricht). Byla zakládající členkou Parity Group na Katedře architektury ETH v Zurichu.

http://izk.tugraz.at/people/faculty-staff/assistant-professor-dubravka-sekulic/

Visiting Planners je série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. 
Veřejný program Visiting Planners je spoluprací organizačního týmu PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně s galerií architektury norma space v Praze. Kurátorka: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories

 

—–ENG—–

 

Visiting Planners #6
lecture and talk 
Dubravka Sekulić / On Hidden Powers: on extra-legal space and investor urbanism

Dubravka Sekulić is an architect researching transformations of contemporary cities between production of space, laws and economy. 
She is an assistant professor at the Institute of Contemporary Art, Tu Graz, Austria and a PhD fellow at the Institute for History and Theory of Architecture, ETH Zürich, Switzerland.

She wrote On Hidden Powers (in Into the Great Wide Open,
Andreas Rumpfhuber ed., dpr-barcelona, 2017), On Knowledge and ‘Stealing' (The Funambulist 17, Weaponized Infrastructure, May-June 2018), Glotzt Nicht so Romantisch! On Extralegal Space in Belgrade (jan van eyck, 2012), Constructing Non-alignment: The Case of Energoprojekt (msub, 2016). She was a fellow at the Akedemie Schloss Solitude, Stuttgart and Jan Van Eyck Akademie, Maastricht. She was a founding member of the Parity Group at the Department of Architecture, ETH Zürich.

http://izk.tugraz.at/people/faculty-staff/assistant-professor-dubravka-sekulic/

Visiting Planners is a series of public talks and lectures on research and practice in urban politics. 
The public program format is a collaboration of organizing team PRAHA / Fórum pro architekturu a média in Brno with gallery of architecture norma space in Prague. Curated by: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories.