Vladimír Birgus (*1954) patří již několik let k významným osobnostem české i evropské fotografie. Na tomto poli zastává hned několik náročných rolí. Od fotografa a publicisty až po historika fotografie a pedagoga. S jeho jménem je také spjata řada výstavních akcí, především pak souhrnná přehlídka Česká fotografie 20. století, objevná a sumarizující výstava označovaná za fotografickou výstavu století. Nejen díky této přehlídce se Birgusovi podařilo prosadit řadu českých fotografů v zahraničí.
Birgus je ale také sám aktivním fotografem. V kategorii dokumentárního žánru dosáhl mezinárodního renomé, má za sebou několik stovek domácích i zahraničních vystoupení. Od konce sedmdesátých let systematicky rozšiřuje cyklus fotografií Cosi nevyslovitelného, ve kterém organicky propojuje prvky sociologického dokumentu se subjektivním pohledem. Své fotografie navíc rozšiřuje o řadu vizuálních symbolů a znaků, jejichž psychologický a emotivní význam podtrhuje symbolicky použitou barevností fotografie. Výstava je pořádána k významnému životnímu jubileu autora.