Vladimír Véla

Současný český malíř, narozen v roce 1980 v Turnově. V letech 2000 až 2006 studoval AVU v Praze v ateliéru klasické malby (prof. Z. Beran) a v ateliéru intermediální tvorby (prof. M. Knížák). Vladimír Véla se již od počátku své tvorby profiluje jako výrazný malíř s vyhraněnými výrazovými prostředky pro spontánní zaznamenání témat vlastních vnitřních vizí. Jeho expresivní, dynamická tvorba prozrazuje, že Véla je vnímavý pozorovatel rituálního chování člověka, etické roviny lidského jednání a poznání. Vnitřní síla motivu je umocněna jednoduchou formou výrazu, monumentalitou detailů, které umělec skládá do nových významových pozic. Malba Vladimíra Vély ukazuje schopnost pracovat s reálným základem a posouvat sdělení do roviny abstrakce, pomocí jednoduchých malířských prostředků: figurativního gesta, znaku. Tyto prvky konkretizují a pomáhají tušit obsah. Stejný význam je přikládán drobnému barevnému akcentu, práce s barvou vytváří prostor a logicky navazuje na původní námět. Obrazy odhalují sílu lidské emoce, obsahují určitou magii, v díle Vladimíra Vély je viditelné, ale nevypověditelné. V letech 2008 a 2009 se Vladimír Véla stal finalistou pro mladé umění do 33 let Ceny NG 333 a skupiny ČEZ. Dílo Vladimíra Vély je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Oblastní galerii v Liberci a v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí. Malíř žije a pracuje v Praze.