V rámci názvu pracuji s jazykem v dnešní době nepříliš běžným. Latinský výraz „trans“ může být vykládán jako něco, co je za onou přírodou, možná až něco nadpřirozeného. Oproti tomu „naturalis“ značí něco přírodního, vycházejícího z našeho světa. Trans naturalis tedy překonává přírodu, možná i naše chápání. Jde o fúzi světů, ke které nacházím paralelu v obrazech. Obraz se stává volným prostorem pro metafyzické úvahy.

 

Trans naturalis je snahou malířsky uchopit fyzicky neuchopitelné fenomény a nezměřitelné metafyzično. V obrazech reflektuji pohled na lidský stav bytí a nebytí. V obrazech se vyskytuje tématika smrti, prázdnoty či zanechání otisku stop po existenci člověka a společnosti. Ačkoliv v mých plátnech se nenachází lidská figura, přítomnost člověka je zde projektována do obrazů pomocí zástupných symbolů, květin a rostlinných vzorů. Převážně pracuji s rostlinnými motivy, které požírají své vlastní prostředí, nebo vlastní obraz. Obrazy odkazují k úvahám o prázdnotě. A to k prázdnu, které nastane po uhynutí smyšleného druhu rostliny. Rostliny jsou jakousi rostoucí prázdnotou, připomínkou smrti, která může být i oním prázdným místem, kam nemůžeme nahlédnout.

 

text: Vlastimil Nenadál