VV

 

VDalší plánovaná diskusní setkání kurátora Milana Saláka s hosty:

23. 7. 2015, 18:00 hodin

Význam výstavních podniků s ohledem na region

 

 

Výstava, kde hanba nebýt a chyba vystavovat

5. 6. – 31. 7.  2015

Aktuální výstava v galerii Kvalitář tematizuje jeden ze základních a přitom ne příliš často zmiňovaných výstavních principů. Autor projektu Milan Salák reaguje na vztah odborné veřejnosti ke skupinovým výstavám a přehlídkám. V rámci instalace výstavy je očekávatelná prezentace artefaktu redukována na uvedení jména autora. Výběr „zúčastněných" umělců odpovídá standardnímu způsobu, jakým je k podobným přehlídkám kurátorsky přistupováno. Osvědčené značky jsou doplněny méně frekventovanými jmény tak, jak to autorovi výstavy koncepčně i jinak vyhovuje. Výběr splňuje očekávatelné nároky na reprezentativní přehlídku. Chybí pouze ti, kterým kurátor nezavolal. Málo očekávatelné odmítnutí „výstavní účasti" nebylo u nikoho akceptováno. Těch, co na výstavě nejsou, je stále naprostá většina. Veškeré vernisážové pohoštění bude zkonzumováno na oslavu vystavující elity. Rozhodně se ale nedostane na každého, kdo ten večer bude mít žízeň. Lze ale předpokládat, že na způsob, jakým bude výstava přijata, to nebude mít vliv.

Více o výstavě: http://www.kvalitar.cz/galerie/soucasna-vystava