Nové performativní umělecké projekty pro festival performance Všichni jsme emotivní připravují umělci a umělkyně nejen ze střední a východní Evropy, ale i z dalších zemí – Luis Manuel Otero Alcántara, Larissa David, Helena Eribenne, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Kolektiv Prádelna, Hajnal Németh, Ovid Pop, Maja Štefančíková, Doris Uhlich a Zorka Wollny. Společná akce sítě tranzit.org se koná k příležitosti dvacátého výročí, které organizace slaví v roce 2022. 

Emoce je silou působící mezi lidmi, koncepty a objekty. Týká se smyslů i poznání, může být dynamická i přetrvávající. Vynořuje se v davu, vzniká, aniž by potřebovala konkrétní individuální vědomí. Když koluje světem, je těžké na ni ukázat prstem. #MeToo, změna klimatu, fašismus, antifašismus, rasismus, uprchlíci, kulturní války. Zdá se, že dnešní politická kultura se často řídí iracionálními myšlenkami, smyšlenými obavami, ale i oprávněnou úzkostí. Cítíme se prázdní, úzkostní, naštvaní, vyčerpaní, zranění. Často promlouvá skrze naše činy naše osobní utrpení a trauma. Je to ale ten správný kompas? Zdá se, že žijeme v éře rozjitřených emocí, které bývají označovány za toxické a které, zdá se, nikam nevedou. Emoce – ať pozitivní či negativní – jsou zakódovány do algoritmů sociálních sítí, na kterých trávíme tolik času a které žijí z našich emočních reakcí, jak nám denně připomínají emotikony. Hranice mezi soukromým a veřejným se posouvají příliš rychle, aniž abychom je dokázali sledovat. Reagujeme emocionálně na to, co se děje kolem nás, ale někdy se zdá, že právě způsob, jakým reagujeme, nám brání dotyčné problémy řešit. Vyčerpaly se politické vášně spojené se sociálními konflikty a revolucemi dvacátého století? Můžeme si navzájem odpustit? A komu bychom odpouštět neměli? Jaké emoce nás propojují a jaké nás rozdělují? Kterým emocím bychom měli důvěřovat, aby se staly našimi průvodci? Dokážeme znovu pocítit naději? 

Během celého letošního roku průběžně vycházejí rozhovory, které se zúčastněnými umělci a umělkyněmi vedli kurátoři tranzit.org. Již publikovaná interview najdete na webových stránkách projektu Ve věci umění.

 
organizuje: tranzit.cz / Ve věci umění, Divadlo X10

kurátorují: tranzit.org / Judit Angel, Dóra Hegyi, Livia Pancu, Georg Schöllhammer, Tereza Stejskalová a Attila Tordai-S

umělci a umělkyně: Luis Manuel Otero Alcántara (CU), Larisa David (RO), Helena Eribenne (AT), Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová (CZ), Kolektiv Prádelna (CZ/PL), Hajnal Németh (HU), Ovid Pop (RO), Maja Štefančíková (SK), Doris Uhlich (AT), Zorka Wollny (PL)

místo konání: Divadlo X10