Kritéria pro výběr:

– vědecko-výzkumné projekty;

– publikace pedagogů, studentů či absolventů UMPRUM;

– učebnice, skripta, disertační práce doktorandů UMPRUM a výjimečné diplomové práce studentů UMPRUM;

– ostatní kvalitní a zásadní tituly, jejichž obsah se vztahuje k UMPRUM.

 

Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30. 3. 2023

 

Konzultace na sylva.mackova@umprum.cz. Dokumenty k dotačnímu řízení zde.