Médiu ilustrace se v místních výstavních
institucích nedostává příliš prostoru, a to navzdory tomu, že zde
dlouhodobě vznikají vysoce kvalitní práce autorek a autorů, mezi nimiž
je možné sledovat vývoj mnoha výrazných individuálních stylů a rukopisů.
Výstava Výjevy ze života světice věnovaná tomuto odvětví výtvarného
umění, s akcentem na výraznou prezentaci skrze site-specific instalační
rámec, umožní návštěvníkům díky pracím Terezy Bartůňkové, Evy Jaroňové a
Lucie Lučanské seznámení s reprezentativním výběrem z mladé české
ilustrátorské tvorby.