David Mazanec - Vytržená iluze

     David Mazanec je nedávným absolventem ateliéru Malby I Daniela Balabána na ostravské Fakultě umění. Jistý vliv na jeho tvorbu lze spatřovat i v jeho předchozím působení na střední uměleckoprůmyslové sklářské škole v Železném brodě, odkud i David pochází. Jde zejména o navození dojmu prostoru v obraze a práci s ním, používání opakujících se symbolů, které by se daly vnímat například i jako skleněné korále a tvoření minimalistických objektů zavěšených v prostoru, na pozadí krajiny, či pomyslné zdi. Postupně se David dopracoval k abstrakci, zejména díky oněm opakujícím se prvkům, především bodů teček koleček, které však do obrazu skládá s důvtipem a hravostí na pozadí umně vedenými, tu méně, tu více výraznými tahy štětce. V konkrétnější rovině jeho prací zapojuje stříkané motivy např. čůrajícího panáčka, či lidskou nohu, z nichž opět skládá obrazce, některé pak zapojuje i do krajiny. Jako by divák byl důležitou rovinou a součástí obrazu, vtažen a rozpolcen ostrými obrazci v popředí jakoby zastavených v čase a prostoru a konejšen měkkým pozadím. 
     Malba je Davidovým stěžejním médiem a i v kresbě, které se věnuje je patrný jistý malířský charakter.
     Výstava s názvem Vytržená iluze obsahuje soubor uhlových kreseb. Náměty vytrhané z papíru a jakoby přilepené kusem lepicí pásky vytváří iluzi jisté dočasnosti. Výjev nutí diváka se nějakým způsobem zapojit do hry. Vše obvykle bývá vsazeno do smyšlené krajiny, důvodem je vytvoření jistého prostoru a podržení určité tajemnosti…