Dvojice autorů připravila pro prostor etc. galerie instalaci vzájemně propojených video projekcí. Jejich cílem je dosažení paradoxu manipulativní shody. Videa narážejí na vizuální a významové pozadí běžné filmové produkce, gesto zvuku, pohledu, nestálost textové informace apod. Marginální se stává ústředním a zhrzenost přechází do hrdinství. Role kurátora a role umělce podléhají konstantnímu zastírání. Nemůžeme si být zcela jisti hodnotou, již řídí změna.