Zveme k účasti na pietním večeru věnovaném umělci Phillu Niblockovi. Součástí večera bude promítání ukázky z filmového opusu Movement of People Working Series (1973–1991) a hudební vystoupení: Kryštof Pátra, Jaroslav Šťastný (Peter Graham), Ivan Palacký, Tomáš Šenkyřík.

 

Phill Niblock se ve filmu Movement of People Working (Pohyb lidí při práci) inspiroval jednak spoluprací s tanečním souborem, jednak svojí vpravdě nomádskou povahou. Vznikl během cest po Peru, Mexiku, Maďarsku, Rumunsku, Hong Kongu, Brazílii, Lesothu, Portugalsku, Číně, Japonsku, Indonésii a Arktidě a obsahuje víc než 25 hodin filmového materiálu. Dlouhé záběry dokumentují různé podoby mizející fyzické práce jako řezání, sekání, pletení, vaření, polní práce, barvení látek, rybaření atd. a zaměřují se na opakující se detaily pohybu rukou nebo choreografie lidských těl. Podstatnou součástí projekce jsou znějící paralelní textury minimalistických mikrotonálních ploch a na neposledním místě také jejich náležitá hladina hlasitosti.

 

Večer připravil kolektiv Vašulka Kitchen Brno ve spolupráci s EI New York a Singuhr Berlin.