Když čas víří, když se mění na černou díru

Zdi pulzují 

Neodbytné touhy cizinců

Těla začínají splývat*

 

Svědění, nepříjemný, cizí pocit ve tvém těle, když je neseno přes temný tunel změny, turbulence způsobené tímto pohybem, halucinační vidění, které nabýváš, nesnesitelný stav způsobující bolest a zoufalství smíšené se zářivou touhou. 

 

Chtěla jsem zpřítomnit zkušenost dospívání, sny a noční můry, které člověk prožívá při přechodu z jednoho místa do druhého – tu neobratnost, podivnost a temnotu, které tuto cestu provází. Dospívání je obdobím rychlého vývoje: morální, společenské, fyzické, kognitivní a emocionální transformace. Představte si tělo – deformované tělo, půlku těla, části těla, nepříjemné tělo, nádherné tělo, ošklivé tělo… dokážete to snést? Je zároveň děsivé i podmanivé ve své podivnosti a cizosti. 

 

Stav mysli teenagera – jak se projevuje? Je groteskním obrazem reality? Je představivost na scestí nebo pouze zdivočela? Jedná se o jinou realitu? Chtěla jsem prozkoumat téma strachu a děsu v průběhu přechodu a změny – jak se střídavě mění na stavy vyjádření, odporu a dokonce hojení. Jakou cestou jdou a jaké zanechávají stopy. Poetiku, humor a protivnost, které v sobě zahrnují. Mysl teenagera může být portrétem dekády nebo doby a poukazuje na moc transformační síly, která existuje bok po boku s chaotickou dynamikou charakteristickou pro dobu, ve které žijeme. Stejně tak může být prostorem a místem (vymyšleného) jazyka. Suterénní prostor galerie FUTURA nabízí tělo pro scénografii a dramaturgii na toto téma. Přítomnost těla jako něčeho skutečného (fyzického) a symbolického (psychologického) se odehrává v konverzaci s jazykem architektury a odhaluje se v různých gestech a podobách. 

 

* Thomas Moore, When People Die, 2018, publikoval Kiddiepunk

 

umělci: O. B. De Alessi, Michael Salerno, Thomas Moore, Dennis Cooper, Laura Gozlan, Radek Brousil, Darja Bajagić. 

vernisáž: 3. 12. 2019, 18:00

výstava: 4. 12. – 16. 2. 2020

kurátor: Maija Rudovska