foto: Marieta Malíková

Cena Bohuslava Fuchse je tradiční soutěží, která hodnotí studentské práce studentů Fakulty architektury VUT v Brně a je udílená jednou za semestr. Slavnostní vyhlášení aktuální XVIII. Ceny Bohuslava Fuchse se uskuteční 14. ledna 2020 v 18:00 hodin v kreslírně Fakulty architektury VUT v Brně. Jak je již zvykem, po vyhlášení následuje afterpárty ve studentském klubu Archa. Jste srdečně zváni!

 

Cena Bohuslava Fuchse nejen že oceňuje nadané studenty, ale také vytváří nestranný pohled na fakultu zvenčí. Nezávislá porota složená z osobností české architektury a výherců předešlého ročníku vybírá 3 vítězné projekty, 4-7 oceněných, nejlepší ateliér a nejlepší ZAN. Porota je tradičně složena ze 3 nezávislých porotců – uznávaných osobností architektonické scény a 3 studentů – vítězů předchozího ročníku.

 

Svoji účast v porotě potvrdili:

 

Mgr. art. Danica Pištěková, ArtD., spoluzakladatelka a členka platformy WOVEN, která se zabývá dočasnými instalacemi a vzdělávacími akcemi pro studenty.

PhDr. Jana Tichá, PhD., teoretička a kritička architektury a šéfredaktorka časopisu Zlatý řez.

Ing. arch. Zdeněk Trefil, architekt.