Rádi bychom Vás pozvali na přednášku izraelského umělce a kurátora Yanaie Toistera. Díky Centru zahraniční spolupráce máme tu čest představit v knihovně Hanse Beltinga jeho přednášku nazvanou Médium fotografie: od Turínského plátna po Turingův stroj.

 

Přednáška představuje dva konceptuální modely fotografie: Turínské plátno a univerzální Turingův stroj. Turínské plátno inspiruje diskusi o často uznávaném „ontologickém privilegiu“ fotografie, které podmínilo chápání fotografie jako obrazu svého druhu, ve kterém má obrazová reprezentace stejný rozsah jako lidské vidění. Toto uvažování je poté v přímém kontrastu s diskusí o univerzálním Turingově stroji, který integruje fotografii do rámce mediální filozofie a algoritmického umění. Fotografie se zde stává více než jen současným souhrnem svých tradic zobrazování, zařízení a sítí pro šíření informací. Jedná se spíše o archetyp mnoha systémů abstrakce, klasifikace a různých dalších symbolických procesů transformace.

 

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.