Aleksandra Vajd a Hynek Alt proměnili projektem You Cant Change the Weather etc. galerii ve vlastní dočasnou laboratoř.
Po dobu tří týdnů pracovali v prostoru galerie na nové sérii fotografií dokumentující pracovní proces a dílčí výsledky experimentů se simulací klimatických podmínek. Motiv počasí a jeho proměn, zastoupený v sérii vybranými schématy není vyčerpávající, představuje jen řadu možných přístupů ke komplexnosti fenoménu, který přesahuje lidské chápání.
Svou přirozenou neuchopitelností tvoří volnou paralelu k utopistickému přístupu umělce pojmout okolní svět a chod věcí kolem něj; zachytit vnější řád světa a jeho zákonitosti je nemožné i přes naše předem připravené konstrukty.

Nově vzniklé práce autoři postupně vystavovali v prostoru galerie, který fungoval jako ateliér a současně jako otevřený prostor pro diváka. Ten mohl volně nahlížet v průběhu projektu na tvůrčí proces a s ním i na dílčí a soustavné výsledky tvorby obou umělců, jejichž působení v galerii dokumentuje výběr fotografií v katalogu.

Výstava je podpořena Ministerstvem kultury České republiky, Ministerstvem kultury Slovinska a Centrem pro současné umění