Foto: Kamran Julfayev

Výstava k jubileu pětadvaceti let výtvarného vzdělávání na SUPŠ Zámeček přestaví vybrané umělecké práce studentů této střední umělecko-průmyslové školy napříč všemi pěti studijními zaměření. Vystavena je široká škála výtvarných prací – kresba, malba, sochařství, grafika, fotografie, knižní design a kopie historických deskových maleb.

 

Kurátor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Jan Van Woensel, prostřednictvím svého výběru ocenil vysokou uměleckou hodnotu prací mladých výtvarníků – středoškoláků, vznikajících pod vedením pedagogů na Zámečku. Vysoký podíl absolventů této střední školy pokračuje ve studiu právě na plzeňské Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara / Sutnarce či na uměleckých akademiích.

 

O posledním zářijovém víkendu tedy 26. a 27. září během akce Plzeň tvořivá – Víkend otevřených ateliérů se prostory této výstavy promění na dílnu kamenosochařského oboru SUPŠ Zámeček. Budete se moci pod vedením pedagogů a studentů ze Zámečku zapojit do modelování plastik, 3D tisku či si vyzkoušet práci sochařů, restaurátorů kamene.