Pro letošní letní výstavní sezonu připravila Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích rozsáhlou výstavu nazvanou Zbožní zítřka: Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění. Ve dvou patrech své hlavní výstavní budovy představuje návštěvníkům přes 130 obrazů, kreseb a grafik profesionálních i neprofesionálních tvůrců, kteří působili či působí v českých zemích v minulém i tomto století, a jejichž tvorba byla do určité míry či výhradně ovlivněna tzv. napojením – určitou formou mimosmyslového vnímání. V rámci výstavního projektu, který je připraven ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, jsou prezentována také díla autorů tzv. vysokého umění, ovlivněných v některých fázích jejich tvorby antroposofickými či teosofickými myšlenkami.

 

Vystavovaný soubor z výjimečného sbírkového fondu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích je doplněn zápůjčkami z mnoha sbírkových institucí České republiky i ze sbírek soukromých sběratelů. Vzhledem k citlivosti vystavovaných unikátů bude 17.–18. 8. 2023 výstavní soubor zásadně obměněn. Řada děl bude vystavena vůbec poprvé.