Výstava V kritickém bodě si bere za cíl reflektovat současný kulturní, umělecký a galerijní provoz, jehož součástí je pochopitelně i galerie, v níž výstava probíhá, a která zdánlivou shodou okolností právě završila desátý rok své existence. V této bilancující samožernosti tedy usiluje o kritický institucionální pohled, obecný či zcela adresný, z něhož lze čerpat další inspirující motivaci nebo se vůči němu vymezit.

 

Současně s díly vystavujících umělců/umělkyň budou prezentovány texty teoretiků/teoretiček či jejich uskupení (Café Utopia, Martin Vaněk) hodnotící dosavadní provoz galerie.