Zbyňěk Sedlecký _ Studio_ Galerie Kabinet Chaos 2020

Úryvek z textu kurátora Petra Vaňouse k malířské tvorbě Zbyňka Sedleckého:

 

“V poslední tvorbě lze u Zbyňka Sedleckého zaznamenat častý výskyt zdánlivě tradičních malířských žánrů, především zátiší a podobizny. Jsou to však pouze aluze na tyto narativy klasické reprezentace, neboť ve skutečnosti jsou s touto funkcí – rozuměj funkcí reprezentace – nepropojené. Lidské oko jako by těkalo po náhodných věcech a neznámých tvářích, které vyklouzávají jednoznačnému popisu, pojmenování a zařazení. Není to svět, který je zpřítomňován, aby byl poznán, klasifikován a přivlastněn. Je mu ponechávána jeho svébytná autonomie, a to právě v rovině významové mnohoznačnosti. Sedleckého malířský pohled se proměňuje z definice a tematizace námětu na „způsob prožití“ jeho fenomenální podstaty, jež je vnímána jako dočasná náhodná konstelace, a proto může často evokovat spíše snovou situaci či náhodnou vzpomínku. Jednoduše cosi, co nelze zcela polapit, protože to neustále uplývá. Před sebou máme svět bez jednoznačných kontur, bez vymezení, bez násilí jednoznačného tvaru, který by svou dominancí rušil všechny ostatní. Naopak. 

 

Frekvence ztišení v Sedleckého současné malbě jako by naznačovala otevřenost forem v jejich jevových proměnách, a upřednostňovala rozmanitost světa nikoliv „druhovou“, nýbrž právě tu spojenou s osobním prožíváním a nalézanou v esenci uplývajícího času, jež nikdy nekončí, jen se neustále opakuje a tím obnovuje. S námi i bez nás.” 

 

Petr Vaňous, Praha, září 2020

 

Za podporu celoročního výstavního a kulturního programu děkujeme MKČR a městu Polička.

 

Otevřeno v den vernisáží a v neděli mezi 13–18 h, nebo po dohodě na verbrom@gmail.com, +420 602 315 215. 

Fungujeme dle aktuálních pravidel covid provozu.