Zobrazení světa a života pravěkých lidí představuje v mnohavrstevném díle malíře Zdeňka Buriana významnou linii. Výstava Zdeněk Burian – Dobrodružství pravěku v Městském muzeu v Hořicích představí rozsáhlý soubor originálních ilustrací Zdeňka Buriana ke knihám Eduarda Štorcha, který náleží ke zlatému fondu hořických uměleckých sbírek.

 

Výtvarným zpracováním Štorchových příběhů se Burian zabýval již jako vyzrálý umělec a ve své době se mu podařilo umocnit popularitu románů z pravěku, jakož i prehistorie samotné. Štorch a Burian tvořili výjimečný tým; vyznávali precizní přístup k práci, dokázali jedinečně skloubit fantazii s realitou, nepostrádali smysl pro děj a jeho dynamičnost, vzácně se shodli v realistickém způsobu zobrazování. Přestože Štorch vystupoval ve vzájemném pracovním vztahu jako dominantnější partner, dala spolupráce obou vynikajících osobností vzniknout sérii znamenitých knih, které již více než osm desetiletí nastavují vysoký umělecký standard české dobrodružné literatury pro děti a mládež.

 

Na hořické výstavě budou zastoupeny Burianovy ilustrace provedené technikou perokresby, kvaše a barevného pastelu a olejomalby zachycující všední život „kromaňonců“, jež Burian tvořil jako paleontologické rekonstrukce pod vedením profesora Josefa Augusty. Burianovo výtvarné ztvárnění prehistorické epochy se v instalaci objeví v kontextu pravěkých nálezů ze vzácných archeologických sbírek muzea. Mezi vystavenými exponáty z různých období pravěku nebudou chybět ani kosterní pozůstatky mamuta či nosorožce srstnatého.

 

K výstavě připravuje Městské muzeum a galerie Hořice řadu doprovodných programů, mj. výtvarné dílny pro děti a mládež s pravěkou tématikou a sérii komentovaných prohlídek a přednášek, které posluchačům přiblíží fascinující tvorbu Zdeňka Buriana i podivuhodný svět pravěku. Umělecká díla na výstavu zapůjčí Moravské zemské muzeum v Brně. Partnerem výstavy je Albatros Media, a.s.