Plakát k výstavě Zdeňka Macháčka: Makulatury atd.

Zdeněk Macháček

Makulatury atd.   

25. února –  3. května 2015 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, I. podlaží budovy 14 továrního areálu

 

      Ve vstupní část výstavních prostor galerie představí zlínský malíř, kreslíř, grafik a fotograf Zdeněk Macháček část ze svá rozsáhlé tvorby. Jeho výtvarný názor je na jedné straně formován reflexí přírody a jejích dějů, na straně druhé urbánním prostředím a architekturou i jejich vzájemnou koexistencí. Patří zřejmě k poslední generaci, kterou ovlivnilo kouzlo klasického tisku a tiskařských postupů. Zaujalo jej vyřazování zcela potištěných a nepotřebných archů papíru, tedy makulatur nebo plnění kontejnerů zbytky odřezků a vysekaných částí papírů. K makulaturám se vrátil po třiceti pěti letech a od roku 2010 se znovu snaží reagovat na potištěné archy papíru, tentokrát ale vybraných podle zvoleného klíče. Plocha pro budoucí zásah v něm vyvolává napětí, zvědavost a touhu po novém výsledku. Pracuje současně na více identicky potištěných arších. Vznikají celé cykly na základě jednoho zvoleného postupu, ale výsledek je vždy u každého jednotlivého listu odlišný. Snaží se vrátit makulaturním potiskům prostřednictvím nánosů bílého titanového oleje a vrstvenými tahy štětce jejich původní nepotištěný charakter a docílit bílou plochu, kterou však nechá prosvítat podklad jako tajuplný prostor, téměř shodný v celém cyklu, ale překvapivě vždy odlišně působivý. Jindy nechává prostoupit určené části tisku vzniklým rastrem, plochami či liniemi a překrývá je, další naopak zašrafuje grafitem nebo mastným pastelem, jiné archy perforuje a následně slepuje. Výsledné cykly mají nečekaný výtvarný účinek.

     Výraznou součástí instalace je také soubor pěti fotozáznamů s kresebnými zásahy. Zdeněk Macháček fotografuje od osmdesátých let. Při pobytu v Jeseníkách jej oslovily organicko – geometrické struktury vegetace a především údolí Bílé Opavy. Fotografie vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí lesa doplnil po návratu kresbami míst, která mu zůstala v paměti. Jeho výtvarné záznamy vznikly spontánně a rychle, nepromýšlel předem kompozici a pracoval intuitivně od konkrétního impulsu k vlastnímu výtvarnému pojetí.  Při počítačovém propojení kresby a fotografie daného místa došlo k zajímavé a nečekané souhře.

      Prezentace je završena velkoformátovými obrazovými deskami. Vedle monochromních malířských záznamů najdeme také subtilně modifikované kresebné záznamy tuhou z cyklů Město v zahradách a Noc a den.

 

      Zlínský malíř, kreslíř, grafik a fotograf Zdeněk Macháček (nar. 1960) spolupracuje se zlínskou galerií již řadu let jako autor grafických úprav tiskovin a propagačních materiálů. Je výtvarným redaktorem galerijního periodika Prostor Zlín a především je autorem výtvarné tváře současných stálých expozic galerie i muzea. Od počátku osmdesátých let se věnuje volnému umění souběžně se svým profesním zaměřením na grafický design a v této oblasti získal řadu ocenění /např. ceny Magnesia Litera, Gloria musaealis za publikaci Fenomén Baťa i za expozici Muzea jihovýchodní Moravy/. 

      Reprezentativní výběr z rozsáhlých cyklů maleb, kreseb i fotografických záznamů poprvé představil ve zlínské galerii na přelomu let 2001 – 2002. Název Od přírody k rastrům charakterizoval názorové směřování a dvě základní linie vizuální podoby jeho tvorby. Další projekt z roku 2004 pro galerijní prostory s názvem Devětsetdevadesátdevět – prostor v prostoru zprostředkoval souběžné vnímání výtvarných děl i jejich digitálního obrazu.  

 

Doprovodný program: setkání s autorem 17. dubna 2015

Animační programy k výstavě: Martin Čada a Klára Kollárová

K výstavě vyjde katalog v grafické úpravě a nákladem autora.